گلدان یوکای زنگوله‌ای

برای قیمت با بازرگانی وخدمات فنی مهندسی مرادی تماس بگیرید

یوکای زنگوله‌ای دارای برگ‌های بزرگ و کشیده و خنجری نوک تیز و به رنگ سبز می‌باشد. جوانه انتهایی، گیاه دو یا سه شاخه خواهد شد. این گیاه به آبیاری کمتری نیازمند است. ساقه گل دهنده هر چند سال یکبار نمودار شده و گل‌های سفید و کرمی به تعداد زیاد به شکل زنگوله‌ای کوچک و واژگون ظاهر می‌شوند ولی در آپارتمان به گل نمی نشیند.
نیازهای گل یوکای زنگوله‌ای
نور: به نور کافی احتیاج دارد. از نور وسط روز به خصوص از پشت شیشه بیزار است و ۵–۴ هفته در سایه مقاومت می‌نماید.

دما: درجه حرارت مطلوب در زمستان دمای ۱۶–۱۰درجه سانتیگراد و در تابستان محتاج به نگهداری در خارج از اتاق و در بالکن است.

آبیاری: در تابستان هفته‌ای یکبار و در زمستان هر ده روز یکبار آبیاری کافی است.

رطوبت: در تابستان هفته‌ای یکبار و در زمستان هر ماه یکبار غبار پاشی توصیه می‌گردد.

تغذیه: نیاز چندانی به کود ندارد ولی در بهار و تابستان گلدان را با نصف میزان توصیه شده از طرف فروشنده کوددهی نمایید.

خاک مناسب: خاک لیمونی مناسب‌ترین محیط برای رشد ریشه برای یوکا است.

تعویض گلدان: در ۴ سال اول رشد احتیاج به تعویض گلدان سالیانه دارد ولی با گذشت سه سال تعویض خاک‌های سطحی آن با خاک نور کافی به نظر می‌رسد. در هنگام تعویض گلدان توجه نمایید که خاک کاملاً پرس شود.

تمیز بودن برگها: جهت تمیز نمودن برگ‌ها از پارچه یا اسفنج مرطوب استفاده نمایید. از مواد براق‌کننده شیمیایی استفاده ننمایید.

تکثیر: جدا کردن پاجوش (پا گیاه) در بهار- کاشت بذر در بهار در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد – کاشت قلمه در شن و ریشه دار نمودن آنها.
عوارض و درمان گل یوکای زنگوله‌ای
لکه‌های قهوه‌ای روی ساقه و زیر برگ‌ها مشاهده می‌گردند: عامل آن حشره آفت است. سطح زیرین برگ را با پنبه آغشته به سم حشره کش نفوذی خیس یا گیاه را هفته‌ای یکبار سمپاشی غدد یا علایم برطرف گردد.

برگها در زمستان خشک می‌گردند: هوا گرم است گیاه را به محل خنک‌تری منتقل نمایید.

برگهای زیرین زرد می‌شوند: نور کافی نیست گیاه را به محل پرنورتری منتقل نمایید.

برگهای جدید فاقد رشد هستند: گیاه به کود دهی نیاز دارد. اگر کوددهی به‌طور منظم انجام می‌گردد ممکن است سردی هوا عامل آن باشد.

برگها رنگ پریده‌اند: نور مستقیم زیاد است، گیاه به نور کافی نیاز دارد ولی اشعه مستقیم آفتاب بخصوص در ظهر به برگهای آن صدمه وارد می‌نماید.

نقاط زنگ مانند روی برگ‌ها مشاهده می‌گردد: از مواد براق‌کننده استفاده شده‌است. برگ‌ها را با اسفنج مرطوب تمییز نمایید.

کپک خاکستری روی برگ‌ها مشاهده می‌گردد: عامل آن قارچ بوتری تیس است که خود ناشی از هوای سرد و مرطوب است، گیاه را با سم قارچ کش سمپاشی نموده و به محل گرم منتقل نمایید. آبیاری را کاهش دهید و غبار پاشی را تا رفع علایم متوقف کنید.

گیاه خود را انداخته‌است: ریشه‌ها توسعه پیدا نکرده‌اند. گیاه را به گلدان کوچکتری منتقل و خاک اطراف ریشه را کاملاً متراکم نمایید و گلدان را در محل پرنورتر قرار دهید.

زخمهای پنبه‌ای سفید رنگ در وسط برگ‌ها مشاهده می‌گردند: عامل آن حشره آفت است، گیاه را با سم حشره کش نفوذی هر دو هفته یکبار سمپاشی نمایید تا علایم بر طرف گردند.

کلیه برگهای یک شاخه سیاه رنگ شده و می‌پوسند: آبیاری بیش از اندازه‌است، خاک‌های سطحی گلدان باید در فاصله بین دو آبیاری خشک شوند.

بازرگانی وخدمات فنی مهندسی مرادی/مشاوره خرید-فروش09121507825

یوکای زنگوله‌ای دارای برگ‌های بزرگ و کشیده و خنجری نوک تیز و به رنگ سبز می‌باشد. جوانه انتهایی، گیاه دو یا سه شاخه خواهد شد. این گیاه به آبیاری کمتری نیازمند است. ساقه گل دهنده هر چند سال یکبار نمودار شده و گل‌های سفید و کرمی به تعداد زیاد به شکل زنگوله‌ای کوچک و واژگون ظاهر می‌شوند ولی در آپارتمان به گل نمی نشیند.

نیازهای گل یوکای زنگوله‌ای[ویرایش]

نور: به نور کافی احتیاج دارد. از نور وسط روز به خصوص از پشت شیشه بیزار است و ۵–۴ هفته در سایه مقاومت می‌نماید.

دما: درجه حرارت مطلوب در زمستان دمای ۱۶–۱۰درجه سانتیگراد و در تابستان محتاج به نگهداری در خارج از اتاق و در بالکن است.

آبیاری: در تابستان هفته‌ای یکبار و در زمستان هر ده روز یکبار آبیاری کافی است.

رطوبت: در تابستان هفته‌ای یکبار و در زمستان هر ماه یکبار غبار پاشی توصیه می‌گردد.

تغذیه: نیاز چندانی به کود ندارد ولی در بهار و تابستان گلدان را با نصف میزان توصیه شده از طرف فروشنده کوددهی نمایید.

خاک مناسب: خاک لیمونی مناسب‌ترین محیط برای رشد ریشه برای یوکا است.

تعویض گلدان: در ۴ سال اول رشد احتیاج به تعویض گلدان سالیانه دارد ولی با گذشت سه سال تعویض خاک‌های سطحی آن با خاک نور کافی به نظر می‌رسد. در هنگام تعویض گلدان توجه نمایید که خاک کاملاً پرس شود.

تمیز بودن برگها: جهت تمیز نمودن برگ‌ها از پارچه یا اسفنج مرطوب استفاده نمایید. از مواد براق‌کننده شیمیایی استفاده ننمایید.

تکثیر: جدا کردن پاجوش (پا گیاه) در بهار- کاشت بذر در بهار در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد – کاشت قلمه در شن و ریشه دار نمودن آنها.

عوارض و درمان گل یوکای زنگوله‌ای

لکه‌های قهوه‌ای روی ساقه و زیر برگ‌ها مشاهده می‌گردند: عامل آن حشره آفت است. سطح زیرین برگ را با پنبه آغشته به سم حشره کش نفوذی خیس یا گیاه را هفته‌ای یکبار سمپاشی غدد یا علایم برطرف گردد.

برگها در زمستان خشک می‌گردند: هوا گرم است گیاه را به محل خنک‌تری منتقل نمایید.

برگهای زیرین زرد می‌شوند: نور کافی نیست گیاه را به محل پرنورتری منتقل نمایید.

برگهای جدید فاقد رشد هستند: گیاه به کود دهی نیاز دارد. اگر کوددهی به‌طور منظم انجام می‌گردد ممکن است سردی هوا عامل آن باشد.

برگها رنگ پریده‌اند: نور مستقیم زیاد است، گیاه به نور کافی نیاز دارد ولی اشعه مستقیم آفتاب بخصوص در ظهر به برگهای آن صدمه وارد می‌نماید.

نقاط زنگ مانند روی برگ‌ها مشاهده می‌گردد: از مواد براق‌کننده استفاده شده‌است. برگ‌ها را با اسفنج مرطوب تمییز نمایید.

کپک خاکستری روی برگ‌ها مشاهده می‌گردد: عامل آن قارچ بوتری تیس است که خود ناشی از هوای سرد و مرطوب است، گیاه را با سم قارچ کش سمپاشی نموده و به محل گرم منتقل نمایید. آبیاری را کاهش دهید و غبار پاشی را تا رفع علایم متوقف کنید.

گیاه خود را انداخته‌است: ریشه‌ها توسعه پیدا نکرده‌اند. گیاه را به گلدان کوچکتری منتقل و خاک اطراف ریشه را کاملاً متراکم نمایید و گلدان را در محل پرنورتر قرار دهید.

زخمهای پنبه‌ای سفید رنگ در وسط برگ‌ها مشاهده می‌گردند: عامل آن حشره آفت است، گیاه را با سم حشره کش نفوذی هر دو هفته یکبار سمپاشی نمایید تا علایم بر طرف گردند.

کلیه برگهای یک شاخه سیاه رنگ شده و می‌پوسند: آبیاری بیش از اندازه‌است، خاک‌های سطحی گلدان باید در فاصله بین دو آبیاری خشک شوند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گلدان یوکای زنگوله‌ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: Monica shopping
  • فروشنده: Monica shopping
  • آدرس: تهران
    تهران
  • هنوز امتیازی داده نشده است!